Samenwerken tijdens COVID-19

In deze periode van veel thuiswerken en onzekerheid over de toekomst is er een flinke toename te zien in psychosociale klachten bij medewerkers. Nu medewerkers elkaar minder ontmoeten op de werkvloer blijkt er sprake te zijn van een toename in ongewenste omgangsvormen. Vooral pesten op het werk blijkt flink te zijn toegenomen*. Het is immers alleen maar makkelijker geworden om een collega te negeren of buiten te sluiten; het online werken werkt hierbij drempelverlagend. Als werkgever is het alleen maar moeilijker geworden om hier grip op te krijgen nu je medewerkers minder ziet en spreekt en dus minder signalen opvangt. Naast dat er meer ongewenste omgangsvormen zijn, zijn er in deze periode meer dan gemiddeld veel medewerkers die last hebben van mentale klachten zoals depressie en angst. Het is daarom juist nu belangrijk dat medewerkers een luisterend oor tot hun beschikking hebben. Wie investeert in de mentale gezondheid van zijn medewerkers, plukt hier uiteindelijk de vruchten van: de weg naar succes begint immers met vertrouwen.

*Bron: https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-onderzoek-meer-dan-twee-miljoen-werknemers-wordt-gepest-op-werk/

Huidige dienstverlening
Op dit moment hebben wij onze dienstverlening aangepast zodat we de benodigde hulp kunnen bieden binnen de geldende richtlijnen van het RIVM. Zo bieden we de mogelijkheid om digitaal gesprekken te voeren met medewerkers, maar bijvoorbeeld ook in de buitenlucht op 1,5 m afstand. Veilig en vertrouwd! Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of bel of mail ons.