Hoe gaan we te werk

Wij werken op basis van een langdurige samenwerking. Om onze rol van Extern Vertrouwenspersoon goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat we voldoende kennis hebben van de organisatie. We maken graag kennis met HR & directie en OR (indien aanwezig). Samen gaan we in gesprek over hoe medewerkers ons het beste kunnen vinden en welke uitdagingen er liggen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Hierbij adviseren we, sparren we en bekijken we samen hoe de samenwerking het beste vorm kunnen gaan geven.

Zichtbaarheid binnen de organisatie
Wij zorgen er graag voor dat de medewerkers op de hoogte zijn van wie wij zijn en waar zij ons voor kunnen benaderen. Hoe dit het beste kan, zal per organisatie verschillen en zal dus in overleg met HR zijn: wij stellen zowel een video als digitale flyer beschikbaar ter introductie. Ook is live kennismaken met medewerkers op locatie een optie.

De gesprekken die we met medewerkers voeren blijven uiteraard vertrouwelijk, hierover volgt dus geen inhoudelijke terugkoppeling. Wel maken we ieder jaar een rapportage op met daarin een overzicht van het soort meldingen welke we hebben ontvangen. Deze rapportage is uiteraard wel geanonimiseerd zodat dit niet herleidbaar is naar individuele medewerkers. Mochten we tussentijds zaken signaleren die extra aandacht behoeven, dan geven we dit uiteraard (geanonimiseerd) aan zodat hier een tijdige oplossing voor bedacht kan worden.