Wat we doen

Ons doel als externe vertrouwenspersoon: zorgen voor een veilige en prettige werksfeer om zo ziekteverzuim en verloop terug te dringen. Door onder andere het bieden van een luisterend oor en de juiste begeleiding/voorlichting aan medewerkers.
Veiligheid op de werkvloer, voor iedereen, dat is waar wij bij To Us voor staan.

Hoe doen wij dit?
Wij bieden organisaties een samenwerking aan waarbij we medewerkers laagdrempelig toegang verlenen tot een extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarnaast helpen we met de nodige middelen om ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; al het ongewenst gedrag dat een medewerker in een organisatie kan ervaren. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, agressie en geweld en (seksuele) intimidatie. Oftewel: alles waardoor een werknemer zich niet veilig en op zijn/haar gemak voelt op de werkplek.

Als organisatie wil je natuurlijk dat je medewerkers zich veilig en comfortabel voelen zodat zij hun werkzaamheden zonder zorgen kunnen uitvoeren en in hun kracht staan. Helaas kunnen er altijd omstandigheden of situaties ontstaan waarin dit helaas niet het geval is en waar je als organisatie niet, of heel lastig, grip op kunt krijgen. We begrijpen heel goed dat het voor een medewerker spannend is om de hulp in te schakelen van een vertrouwenspersoon en we vinden dan ook dat een vertrouwenspersoon makkelijk en snel te benaderen moet zijn. Wij doen dit door het contact zo laagdrempelig mogelijk te maken en geven de medewerker de keuze om ons te whatsappen, te mailen, of te bellen. Op deze manier leggen wij het eerste contact en bekijken we of we het gesprek kunnen voortzetten via een videocall, een gesprek op kantoor of wellicht tijdens een boswandeling of een andere locatie waar de medewerker zich op zijn of haar gemak voelt.

We kijken hierbij dus altijd naar wat voor een medewerker het meest veilig en comfortabel voelt om zijn of haar verhaal te vertellen en waar vertrouwelijkheid goed gewaarborgd kan worden. Als externe vertrouwenspersonen begeleiden we de medewerker naar een voor de medewerker passende oplossing. Soms kan een objectief luisterend oor voldoende zijn, soms zullen er meer gesprekken nodig zijn om tot een oplossing te komen. Deze keuze laten we bij de medewerker.