Wie we zijn

Maura van der Molen |
06-20263186|
Maura@to-us.nl

Maura studeerde af als psycholoog, heeft ervaring in het HR-werkveld als re-integratie adviseur en zet zich in voor mentale gezondheid op de werkvloer. Mede door haar werkervaring & opleiding heeft zij gezien wat een onveilige werkomgeving met mensen kan doen en hoe belangrijk het is om een luisterend oor te bieden in een organisatie. Zonder vooroordelen en vertrouwelijk, zodat medewerkers zich vrij voelen om zichzelf te zijn en eventuele problemen bespreekbaar te maken. Maura is gecertificeerd als vertrouwenspersoon.

Anne-Marie van der Klooster |
06-12714189 |
Anne-Marie@to-us.nl


Anne-Marie deed de opleiding Personeel & Arbeid en heeft jarenlange ervaring opgedaan in HR.
Binnen verschillende bedrijven en organisaties vervulde zij diverse vaste en interim HR-rollen. Door haar werkervaring in HR heeft ze veelal ervaren dat medewerkers blijven rondlopen met problemen omdat zij niet goed weten waar ze terecht kunnen of niet durven om bepaalde problemen bij een collega onder de aandacht te brengen. Op deze manier gaan er in organisaties onnodig samenwerkingen verloren of ontstaan er onnodig situaties waarin een medewerker niet functioneert of verzuimt. Hierdoor ziet zij het belang in van een ervaren, externe vertrouwenspersoon. Anne-Marie is gecertificeerd als vertrouwenspersoon.