Pesten? Op de werkvloer? Dat is toch meer iets dat op een school gebeurt? Helaas is dat niet het geval en is pesten iets wat juist veel voorkomt binnen bedrijven. Uit onderzoeksgegevens is gebleken dat iets meer dan een kwart van alle werknemers wel eens te maken heeft met pesten op de werkvloer (26%). Dat zijn maar liefst 2,3 miljoen werknemers! De sfeer is er door Corona ook zeker niet op vooruit gegaan, ondanks dat mensen meer thuiswerken en elkaar dus niet in real life zien bleek dat maar liefst 1,5 miljoen werknemers stelt dat de sfeer er door Corona op achteruit gegaan is. Tijd om de gevolgen van pesten eens op een rijtje te zetten:

De cultuur van het bedrijf/de afdeling verandert:
Wanneer er op een afdeling veel gepest wordt zal dit invloed hebben op de cultuur: mensen zullen zich niet meer vrij voelen om te zeggen en doen wat zij willen en het recht van de sterkste zal gaan gelden. Niet iets wat je wilt als bedrijf.

De productiviteit gaat omlaag
Wanneer er sprake is van structureel pesten op een afdeling zal de productiviteit er niet op vooruitgaan; mensen zijn met andere dingen bezig dan hun werk, voelen zich niet veilig en een werkdag kan in een extreem geval meer een soort survival worden dan een werkdag.

Hoog ziekteverzuim
Werknemers die gepest worden lopen uiteraard meer risico om uit te vallen wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid. Ook werknemers die niet gepest worden, maar wel pestgedrag in de omgeving ervaren hebben meer kans om arbeidsongeschikt te raken. Wist je dat er door pesten ongeveer 4 miljoen extra verzuimdagen opgenomen worden? En dat dit werkgevers bijna 900 miljoen euro aan loondoorbetaling kost?

Hoog personeelsverloop:
Wie zich niet veilig voelt op werk zal hier misschien niet meteen actie op ondernemen, maar uiteindelijk zullen werknemers hun conclusies trekken en op zoek gaan naar ander werk. Heb je last van een hoog personeelsverloop en ben je altijd op zoek naar vervangend personeel? Het zou een reden kunnen zijn.

Pesten op de werkvloer is dus niet zomaar iets, maar heeft ernstige gevolgen, voor zowel werknemer als werkgever. Ben jij wel eens getuige geweest van pesten op je werk? Is er bij jou in de organisatie een vertrouwenspersoon aan wie je iets kwijt zou kunnen wanneer je te maken hebt met pesten op de werkvloer?

 

Bron: https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/news/kwart-van-de-werknemers-ooit-gepest/
Bron: https://www.stoppestennu.nl/feiten-en-cijfers-pesten-op-het-werk-0#:~:text=Ruim%20een%20kwart%20van%20de,dit%20probleem%20tegen%20te%20gaan.